Privacy

Tandartspraktijk Getsewoud-Zuid gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Tandartspraktijk Getsewoud-Zuid deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Tandartspraktijk Getsewoud-Zuid bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Tandartspraktijk Getsewoud-Zuid houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Tandartspraktijk Getsewoud-Zuid vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Tandartspraktijk Getsewoud-Zuid informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Tandartspraktijk Getsewoud-Zuid informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Tandartspraktijk Getsewoud-Zuid informeert patiënten indien Tandartspraktijk Getsewoud-Zuid bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.